A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

Wielojęzykowość w aplikacjach J2EE (Polish)

Marek Berkan

Co to są aplikacje wielojęzyczne? Jakie wzorce projektowe można stosować przy ich realizacji? Na te pytania odpowie Marek Berkan podczas swojego wykładu. Zaprezentuje aspekty techniczne lokalizacji: po stronie serwera oraz związane z interfejsem użytkownika.

Bazując na doświadczeniach z projektu wdrożonego w 29 krajach Europy w 26 językach, opowie o rozwiązaniach organizacyjnych, które przy dużych aplikacjach mogą stać się większym wyzwaniem niż problemy technologiczne. Marek opisze także kilka ciekawych kwestii specyficznych dla różnych krajów.

More talks