A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

Marek Berkan

  • Odpowiada za proces implementacji systemów informatycznych, a następnie za ich długofalowy rozwój i utrzymanie. Od 12 lat programuje w J2EE, od 7 lat pracuje nad dynamicznie rozwijającym się projektem w technologii J2EE, koordynując prace zespołu programistów. Codziennie stawia czoła nowym wymaganiom project managerów oraz zgłoszeniom błędów z serwisu. W swojej pracy kładzie nacisk na pragmatyczne rozwiązania, gwarantujące stabilność i niezawodność systemów. Jego celem zawodowym jest gładkie wdrażanie nowych funkcjonalności przy jednoczesnym minimalizowaniu możliwych błędów.

More speakers