A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

X-Driven-Design, y-Driven Development niczego nie zmienią (Polish)

Michał Bartyzel

Download slides

Domain-Driven Design, Test-Driven Development, Behavior-Driven Development, Data-Driven Design, Data-Driven Development, Use Case-Driven Design, Use Case-Driven Design, Architecture-Driven Design, Architecture-Driven Development, Model-Driven Development, Agile Model-Driven Development i tak dalej i tak dalej...

Czy coś ci to przypomina? Mnie tak. Kiedyś mówiliśmy ze znudzeniem "$%!@ yet another framework!". Teraz trzeba powiedzieć z tym samym znudzeniem: "%$!@ yet another mental framework!".

W trakcie prezentacji chcę pokazać, w jaki sposób pogoń za kolejnymi x-Driven Design, y-Driven Development wypacza to, co jest naprawdę ważne w programowaniu czyli umiejętność rozwiązywania problemów. Zajmiemy się również dość ważnym pytaniem: jaka jest właściwie relacja wszystkich tych "mental frameworks" do rzeczywistości, z którą spotykamy się na co dzień.

More talks