A single conversation with a wise man is better than ten years of study.
~ Chinese Proverb ~

Training: Modeling Whirpool - zwinny proces modelowania Domain Driven Design (Polish)

Sławomir Sobótka

Podczas warsztatu przejdziemy przez wszystkie fazy procesu modelowania

- Modeling Whirlpool - poznając jednocześnie kolejne techniki DDD:

1. Symptomy

- po czym poznać, że warto zainwestować czas w modelowanie

- rola modelu: rozumienie złożoności, rozumienie kosztów zmian, świadome zaciąganie długów technicznych

2. Burza mózgów - do tanga trzeba dwojga: Eksperta Domenowego i Modelarza

- techniki komunikacji

- techniki przełamywania impasu w sesjach modelowania

3. Scenariusz referencyjny - modelowanie wymagań

W fazie Scenariuszy Referencyjnych i Wyzwania poznamy narzędzia służące do sporządzania wykonywalnych (jako testy akceptacyjne) specyfikacji: JBehave i Selenium

4. Modelowanie - główny etap, połączony z decyzjami architektonicznymi

Wstęp do Wzorców Strategicznych

- domain distilation

- bounded context

W fazie modelowania będziemy posługiwać się technikami z zakresu Wzorców Taktycznych DDD:

- rozwarstwienie logiki na Aplikacyjną i Domenową

- 4 poziomy modelu Domenowego

- building blocks: Encje, Agregaty, Value Objects, Factory, Repository, Policy, Specification, Domain Event

- typowe problemy i najlepsze praktyki stosowania building blocks

5. Wyzwanie - sprawdzenie punktów swobody modelu

6. Próba - zakodowanie chodzącego szkieletu

W fazie Próby zostaną wskazane techniczne konsekwencja stosowania proponowanych technik:

- zwiększenie testability - podatności systemu na testy automatyczne

- otwarcie designu na rozbudowę

- skrócenie czasu developmentu poprzez redukcję czasu pracy z serwerem aplikacji i bazy danych

More talks